Jäseneksi

Liittyminen Terveydenhuoltoalan Geneetikot ry:hyn

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät filosofian kandidaatin tai filosofian maisterin tutkinnon perinnöllisyystiede pääaineenaan suorittaneet henkilöt, jotka työskentelevät ihmisgenetiikan alalla.

Opiskelijajäseniksi pääsevät perinnöllisyystiedettä pääaineenaan opiskelevat henkilöt, joiden opinnot tähtäävät toimintaan terveydenhuollon alalla.

Erityisistä syistä voidaan jäsenyys myöntää myös muille genetiikan alalla työskenteleville henkilöille.

Uusien varsinaisten jäsenten ja opiskelijajäsenten tulee kuulua/liittyä Loimuun, sillä TG on Loimun jäsenyhdistys.

Jäsenhakemukset yhdistyksen sihteerille

Kirjallinen vapaamuotoinen jäsenanomus kahden suosittelijoina toimivan yhdistyksen jäsenen allekirjoituksella osoitetaan yhdistyksen sihteerille. Jäsenhakemuksia voi lähettää ympäri vuoden ja hakemukset käsitellään seuraavassa kevät- tai syyskokouksessa.

Sihteerin yhteystiedot:
Kati Pulkkinen, FT
erik. sairaalageneetikko
ISLAB, Genetiikan laboratorio
Puijonlaaksontie 2, Rak.1, 3.krs
70210 Kuopio
kati.pulkkinen(at)islab.fi
p. 044 7178623

Jäsenmaksut 2022

Varsinainen jäsen 24 €
Opiskelijajäsen (perustutkinto) 12 €
Passiivinen jäsen (esim. ulkomailla asuvat jäsenet) 12 €

Passiivista jäsenmaksuoikeutta voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen anomuksen hallitukselle, joka päättää asiasta tapauskohtaisesti.

Huom! Maksutapoja on kaksi, riippuen Loimun jäsenyydestä:

Loimuun kuuluville jäsenille toimitetaan yhdistyksen jäsenmaksu kirjeitse kevään 2022 aikana.

Yhdistyksen sellaiset vanhat jäsenet, jotka eivät kuulu Loimuun, maksavat jäsenmaksunsa edelleen itse suoraan yhdistyksen tilille:
Sampo pankki, FI72 8000 1401 5980 58. Käytäthän viitettä 3285 maksaessasi.