Toiminta

Jaostoomme kuuluu terveydenhuoltoalalla, diagnostiikan sekä tutkimuksen parissa toimivia geneetikkoja.

Olemme asiantuntijoita perinnöllisyyteen liittyvien kysymysten, ennen kaikkea perinnöllisyyteen liittyvien diagnostisten testien ja tutkimusmenetelmien sekä tieteellisen tutkimuksen osalta. Meitä yhdistää erityisesti mielenkiinto ihmisgenetiikkaa kohtaan.

Jaoston tärkein tehtävä liittyy uuden informaation jakamiseen, verkostoitumiseen, uusien menetelmien käytettävyyden pohtimiseen ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Yhdistys (Terveydenhuoltoalan Geneetikot Ry) on perustettu vuonna 1983 ajamaan geneetikoiden etuja ja antamaan ammatillista koulutusta. Loimun jaosto meistä tuli vuoden 2014 alusta.

TG yhdistää, tukee ja valvoo ammatillisesti pienen ryhmän etuja sekä tarjoaa lisäkoulutusta erityisesti geneettiseen diagnostiikkaan ja tutkimukseen. Jaamme tietoa uusista löydöksistä, tutkimusmenetelmistä ja saaduista tuloksista. Meille on tärkeää pysyä ammatillisesti ajan tasalla, löytää eettisesti oikeat toimintatavat sekä verkostoitua kollegoiden kesken.

Koulutusten lisäksi meille on tärkeää tehdä tämän pienen erityisammattiryhmän tekemää työtä ja osaamista tutuksi. Lisäksi haluamme viestiä avoimista työpaikoista sekä tarjolla olevista koulutuksista.

Haluamme olla verkosto kaikille geneetikoille, joiden työnkuva painottuu ihmisgenetiikkaan ja terveydenhuoltoon ja kannustamme kaikkia Loimuun kuuluvia geneetikoita liittymään joukkoomme!

Jaoston jäseneksi hakeudutaan jättämällä vapaamuotoinen anomus kahden jäsenen suosittelemana jaoston sihteerille. Jaostoon voi liittyä jo opiskeluaikana, mikäli pääaineena on genetiikka ja aikoo hakeutua alan tehtäviin terveydenhuollon pariin.

Yhdistyksen kunniajäsenet

Kunniajäseneksi voidaan kutsua kotimainen tai ulkomainen henkilö, jolla on harvinaisen suuret seuran toiminta-alaan kuuluvat tieteelliset ansiot tai joka on muulla toiminnallaan edistänyt erikoisen tehokkaasti seuran pyrkimyksiä.

Nykyiset kunniajäsenet

Harriet von Koskull

Marketta Kähkönen